معرفی حوزه:

مطالعات امکان سنجی یا Feasibility study آنالیزی است که با بررسی ابعاد اقتصادی، قانونی، مسائل مربوط به برنامه ریزی زمانی و امکانات تکنولوژیکی مشخص می کند یک پروژه چگونه می تواند به طور موفقیت آمیز به اتمام برسد. مدیران برنامه ریزی با استفاده از این آنالیز خروجی های مثبت و منفی کار را ارزیابی می کنند تا ارزش سرمایه گذاری روی آن از لحاظ زمانی و هزینه ای مشخص شود.

مطالعات امکان سنجی یک ایده، پروژه و یا حتی یک بیزینس را بررسی می کند.هدف این آنالیز تاکید بر امکان وجود برخی مشکلات است که پروژه با آن برخورد می کند و خروجی آن نشان می دهد که پروژه چگونه پیش برود. این آنالیز همچنین تحلیلاتی را از قبیل مقدار لازم پشتوانه مالی و اوضاع رقابتی ارائه می دهد. بررسی این مطالعات و یافتن راه حل برای مشکلات، استراتژی مناسبی برای بازاریابی و جذب سرمایه گذار است.

 

محدوده خدمات :

  • انجام مطالعات فنی ، اقتصادی و مالی پروژه های با تکنولوژی متعارف بدون محدودیت سرمایه گذاری
  • انجام مطالعات فنی ، اقتصادی و مالی پروژه های با تکنولوژی پیچیده و بالا
  • انجام نظارت بر اجرای طرح و مصرف منابع در پروژه های با تکنولوژی متعارف