معرفی پروژه:

موضوع این پروژه مطالعات امکان سنجی، فنی و اقتصادی و مالی کارخانه شستشوی نمک خوراکی و صنعتی واقع در واحد پتاس خور و بیابانک می باشد.

شرح خدمات:

  • معرفی محصولات و مشخصات آنها
  • بررسی روش تولید 
  • برآورد هزینه های احداث کارخانه مشتمل بر برآورد مقدار و هزینه زمین، محوطه سازی، تجهیزات و ماشین آلات تاسیسات پشتیبانی و ...
  • بررسی هزینه های بهره برداری کارخانه مشتمل بر بررسی مقدار و هزینه انرژی، مواد اولیه، دستمزد کارکنان
  • بررسی بازارهای هدف و کشف قیمت فروش و ظرفیت مناسب یکی از طرح ها 
  • تعیین استراتژی فروش و سهم هر یک از بازارهای داخلی و خارجی
  • تجزیه و تحلیل مالی با کمک نرم افزار Comfar3  و تعیین نرخ بازگشت سرمایه، دوره بازگشت سرمایه و نقطه سر به سر 
  • آنالیز حساسیت هر یک از مقادیر فوق الذکر و نقش آن در کسب موفقیت پروژه