آقای امیر مسعود تیره کار

مدیر عامل

آقای امیرمسعود تیره کار فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران-عمران از دانشگاه علم و صنعت در سال 1376 می باشند. ایشان از سال 1384 تا سال 1396مدیر بخش قراردادها، پیمان و رسیدگی گروه مهندسین مشاور ایتسن بوده اند. از سال 1397 ایشان به عنوان مدیر عامل این گروه مهندسین فعالیت داشته اند.

آقای علی آئینه چیان

مدیر عامل

 آقای علي آئينه چيان در سال 1315 در شهر مشهد متولد شدند. وي فوق ليسانس مهندسي مكانيك را در سال 1341 از دانشگاه پلي تكنيك (اميركبير) دريافت نمودند و تحصيلات تكميلي در برنامه ريزي نيروي كار و منابع انساني را در ايتاليا به پايان رساندند . وي طي قريب به پنجاه سال خدمت خود، مسئووليت هاي اجرايي مختلفي از جمله تدريس در دانشگاه پلي تكنيك تهران در گروه علوم پايه ، مديريت كل آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي ، مشاوره وزير در وزارت رفاه اجتماعي ، مشاوره و قائم مقامي وزير در وزارت بهداري و بهزيستي ، معاونت طرح و برنامه وزارت راه و ترابري و ديگر مسئوليت ها را عهده دار بوده اند.
از 38 سال حضور ايشان در شركت گروه مهندسين مشاور ايتسن (مشاور صنايع ) مي توان به بنيانگذاري آن شركت در سال 1356 و پس از آن 18 سال فعاليت در سمت مديرعامل و عهده داري رياست هيئت مديره شركت اشاره نمود.

آقای محمدصادق سلمان زاده

مدیر عامل

مرحوم آقای محمدصادق سلمان زاده فارغ التحصیل مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک تهران در سال 1340 بودنه اند. ایشان از سال 1362 تا 1389 به عنوان مدیرعامل گروه مهندسین مشاور ایتسن و از آن پس در سمت های نائب رئیس هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و مشاور مدیر عامل در این گروه مهندسین فعالیت داشته اند.

آقای محمدحسین رهنمائی

مدیر عامل

 آقای محمدحسین رهنمائی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق- قدرت و کنترل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1357 می باشند. ایشان از سال 1362 تا 1389 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش برق و ابزار دقیق فعالیت داشته اند.