اباذر صنیع پور

مدیر عامل

 

آقای اباذر صنیع پور فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر تهران می باشند و از سال 1401 در سمت مدیریت عامل شرکت ایتسن مشغول به فعالیت هستند.

حجت محمودی

رئیس هیئت مدیره

 

آقای حجت محمودی فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه کاشان می باشند و از سال 1401 در سمت ریاست هیئت مدیره شرکت ایتسن مشغول به فعالیت هستند.

آقای محمدحسین رهنمائی

 آقای محمدحسین رهنمائی فارغ التحصیل رشته مهندسی برق- قدرت و کنترل از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1357 می باشند. ایشان از سال 1362 تا 1389 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش برق و ابزار دقیق فعالیت داشته اند.