• طراحی و نظارت بر ساخت دپوهای تعمیراتی مجموعه های قطار شهری
  • ارائه مشاوره و نظارت بر نگهداشت تجهیزات و مشاوره مدیریت دارایی
  • ارائه خدمات مشاوره ای و نظارت در پروژه های بندری و دریایی
  • طرح و اجرای پروژه های صنعتی به روش PC، EPC، EPCF
  • طراحی و نظارت بر ساخت واحدهای تولید و فرآوری مواد معدنی
  • ارائه خدمات مشاوره ای آسانسور و پله برقی

حوزه های فعالیت

گروه مهندسین مشاور ایتسن اولین مهندس مشاور صنعتی در بخش خصوصی کشور محسوب می شود و به اتکاء دانش و تجربه اندوخته شده طی چهار دهه گذشته و حضور جمع کثیری از کارشناسان و متخصصان حوزه های گوناگون قادر به ارائه خدمات طراحی و مهندسی تخصصی به طیف وسیعی از پروژه های صنعتی می باشد.
شرکت مهندسین مشاور ایتسن با در اختیار داشتن کلیه واحدهای تخصصی مورد نیاز به صورت متمرکز در دفتر مرکزی توانمندی ارائه خدمات در تمامی مراحل پروژه ها - شامل پروژه های EPC در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، مطالعات امکان سنجی و اقتصادی، مطالعه و طراحی مهندسی پایه و تفصیلی، نظارت کارگاهی و عالیه تا زمان راه اندازی و اتمام دوره گارانتی پروژه، ارائه خدمات مدیریت و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی فیزیکی در حین بهره برداری از واحدهای صنعتی و ارائه خدمات مطالعاتی و مدیریتی جانبی نظیر بهبود سازه ای و تجهیزاتی و مقاوم سازی واحد های صنعتی را دارد.

پروژه های ایتسن

پروژه های جاری
پروژه های تمام شده
مشتریان
شهر