چشم انداز 

چشم انداز گروه مهندسین مشاور ایتسن مجموعه ای است خلاق، دانش محور، ارزش مدار، انعطاف پذیر و توسعه نگر، با محیط سازمانی یادگیرنده و پویا، متشکل از متخصصان فعال در زمينه هاي طراحی، ساخت، اجرا و نگهداری پروژه های صنعتی؛ که در تمام زمینه های تخصصی فعالیت خود، در زمره شرکت های معتبر و درجه اول بازار کار در ایران و منطقه خاورمیانه می باشد.

 

ماموریت

ماموریت گروه مهندسین مشاور ایتسن "ارائه خدمات فني و مهندسي به مشتريان با تمركز بر كيفيت خدمات به منظور تامين رضايت كليه ذينفعان از عملكرد شركت ايتسن در چارچوب الگوهاي توسعه پايدار و ارتقاء سطح توانمندي ها و بهبود مداوم زيرساخت ها" است.