انبارمرکزی کشت و صنعت گلداران رشت
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی ائل گلی
قطار شهری شیراز خط یک - دپوی مرکزیقطار شهری اهواز
پتروشیمی مارون - نصب و راه اندازی واحد ASU
نظارت بر نگهداری و تجهیزات خشکی و دریایی بندر امام خمینی (ره)احداث کارخانه خوراک پتروشیمی اروند
فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی دهلرانطراحی ساختمان OCC قطار شهری کرمانشاه
طرح اکتشاف و تجهیز ذخایر پتاس
قطار شهری شیراز خط یک - توقفگاه احسانقطار شهری شیراز خط یک - خط جانبی محوطه روباز
قطار شهری شیراز خط یک - ایستگاه ها
قطار شهری مشهد خط یک - دپوی غرب (نخ ریسی)قطار شهری مشهد خط یک - دپوی شرق (وکیل آباد)
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی لاله
قطار شهری اهواز خط یک - دپوی اقبالقطار شهری اهواز خط یک - دپوی گلستان
قطار شهری مشهد خط دو
کارخانه پترو پلیمر شرقاحداث کارخانه تولید MDF و HDF شرکت البرز نئوپان جنوب
پروژه پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس
انبار مرکزی شرکت اطلس داران تهراناحداث کارخانه استحصال کلرید کلسیم وهیدروکسید منیزیم
پروژه اتوبوسرانی مشهد توقفگاه ابراهیم آباد
قطار شهری اصفهان و حومه - فاز یکپتروشیمی میاندوآب
پتروشیمی کردستان
بندر خرمشهر - مشاوره و نظارت بر بهره برداری و نگهداری و تعمیرات تجهیزات ریلی و خشکیبنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات
بنادر آبادان ، چوئبده ، اروند کنار - مشاوره و نظارت بر بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی و خشکی
شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
شرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی
سازمان بنادردریایی - مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیساتقطار شهری مشهد - مشاوره و اجرای پروژه RCM
منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMS