معرفی حوزه:

دپوهای قطار شهری محلی برای تعمیرات و نگهداری قطارها در رده های مختلف و محل پارک و اعزام قطار به خط می باشد و به نوعی به قلب تپنده قطار شهری از آن یاد می شود. مهندسین مشاور ایتسن با بررسی و کسب دانش مربوطه، توانایی طراحی کامل یک دپو در بخشهای مختلف ریلی، تجهیزات ویژه و ناویژه، طراحی ساختمانها و ابنیه صنعتی و پشتیبانی دپو را دارد.

محدوده خدمات:

  • طراحی و نظارت بر ساخت دپوهای قطار شهری مانند دپوهای مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و اصفهان
  • طراحی و نظارت بر سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در بخش خط
  • نظارت بر ساخت و نصب آسانسور و پله برقی مترو ها
  • تدوین استانداردهای دپوهای قطار شهری که در این خصوص نشریه اصول و مبانی طراحی دپو توسط این مهندسین مشاور برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین گردیده و در مرحله ابلاغ می باشد.