برگزاری نشست هماهنگی معرفی فرصت های تجاری ایران و عربستان ...

بازرسی نمایندگان شرکت مهندسین مشاور ایتسن از کارخانه هستی

بازرسی نمایندگان مجموعه از کارخانه هستی ...

بازدید از سایت بندر خرمشهر

بازدید نمایندگان مجموعه از سایت بندر خرمشهر ...

بازرسی از شیرهای فولادی شرکت مهندسین مشاور ایتسن

بازرسی از شیرهای فولادی در شرکت آروین اندوزان ساوه ...

اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

برگزاری اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی قرارداد شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام ...