امضای تفاهم نامه جدید شرکت مهندسین مشاور ایتسن

امضای تفاهم نامه با هلدینگ صبا و صندوق بازنشستگی کل کشور

امضای تفاهم نامه جدید شرکت مهندسین مشاور ایتسن با هلدینگ صبا و ساختمان صندوق بازنشستگی کل کشور در راستای همکاری های بیش از پیش در آینده و اعتلا و پیشرفت هر چه بیشتر صنعت کل کشور.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات